Mazda z rynku amerykańskiego - USA, Kanada


Nasza oferta:

(w zależności od modelu auta i wyposażenia)

  • zmiana języka systemu na język polski
  • zmiana map nawigacji na mapy całej Europy
  • zmiana strojenia radia z rynku USA na rynek europejski (fale parzyste i nieparzyste)
  • zmiana jednostek: mila -> km, galon -> litr, Fahrenheit -> Celsjusz, 12h -> 24h